top of page

Schaamstreken

OOKikKOOK febr. 2021


Door het hele pakket van coronabeperkingen is onze bewegingsvrijheid op dit ogenblik erg beperkt en zijn we verplicht om veel thuis te blijven. Naar ons huisje in Frankrijk gaan, is in deze coronatijd ook niet mogelijk en daarom moeten we in Nederland blijven. Nu sta ik vanwege deze beperkingen regelmatig in ons appartement voor het raam, verveeld en noodgedwongen, naar buiten te kijken. Het is mij nu pas opgevallen dat ik vanuit onze kamer, op de straten rondom ons appartementengebouw, zeker wel zo’n negen verkeersdrempels kan zien. Op zich is dat niets bijzonders, want waar je ook in Nederland komt, zal je in alle woonwijken heel veel verkeersdrempels vinden. Deze drempels liggen overal en moeten ervoor zorgen dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt gematigd om de kwetsbare weggebruikers zoals: kinderen, senioren en fietsers te beschermen.

Deze noodzakelijke snelheid remmende drempels zijn nodig, omdat het: ‘te hard rijden’, met stip op één staat van alle meldingen die bij Veilig Verkeer Nederland binnenkomen. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid heeft wel verstrekkende gevolgen, want onderzoekers hebben ingeschat dat ongeveer tien verkeersdoden en twee­ à driehonderd ernstig gewonden het gevolg zijn van snelheidsovertredingenbinnen de bebouwde kom. Eigenlijk zou ik me moeten schamen dat ik in een wijk woon met verkeersdrempels en we zouden ons, met ons allen, moeten schamen dat er überhaupt verkeersdrempels nodig zijn! Bovendien zouden wij ons ook moeten schamen dat er in alle streken van Nederland meer dan 50.000 van deze verkeersdrempels zijn aangelegd. Je zou kunnen zeggen dat dit de nieuwe ‘schaamstreken’van ons land zijn.


Normaliter wordt er met de ‘schaamstreekde onderkant van de buik bij het menselijk lichaam bedoeld. Tegenwoordig hoef je je absoluut niet te schamen voor je schaamstreek en op social media, TV en in de bladen wordt er geen blad voor de mond gehouden en noemt men ‘alles’ gewoon bij zijn naam. We hoeven deze plek dus geen schaamstreek meer te noemen en is de benaming hiervoor overbodig geworden. We kunnen deze naam dus beter aan de beschamende streken geven waar de verkeersdrempels liggen.

Bij deze nieuwe schaamstreken van Nederland komt bovendien nog de aanvullende schaamte bij voor de indirecte lasten en schades zoals: hogere CO2-uitstoot, verspilde energie, schadelijke stoffen, geluidsoverlast en extra kosten van slijtage van auto onderdelen. Wat allemaal veroorzaakt wordt doordat de auto’s voor de verkeersdrempels afremmen, over een bult heen stuiteren en daarna weer moeten optrekken. We hebben het dan nog niet eens gehad over de aanlegkosten en onderhoud van de drempels zelf en de bijkomende problemen bij het sneeuwruimen, straatreinigen en het oponthoud en last die ambulances en hulpverleners van de drempels ondervinden bij noodgevallen. Je zou je dood moeten schamen als je beseft hoe gemakkelijk we dit hadden kunnen voorkomen wanneer we ons, met ons allen, aan de voorgeschreven rijsnelheid hadden gehouden.


In de toekomst zullen en moeten dit soort problemen efficiënt opgelost worden. Veel keuzes zullen we niet krijgen en ik verwacht dat we voor de oplossing van dit soort zaken door hogerhand (gemeentes, rijk en EU) noodgedwongen gesommeerd zullen worden om mee te werken. Bijvoorbeeld, in het geval van de verkeersdrempels, door acceptatievan de elektrisch aangedreven en zelfsturende auto ofwel de zogenoemde autonome auto. Dit soort voertuig zal bestuurd worden door een automatische chauffeur die in staat is om de wagen met behulp van kunstmatige intelligentie van één punt naar een ander punt te brengen zonder menselijke tussenkomst. Deze autonome auto houdt de voorgeschreven snelheden ten alle tijden aan en houdt rekening met alle weggebruikers. Er zullen dan geen snelheidsovertredingen meer voorkomen en minder of helemaal geen ongelukken. De verkeersdrempels zullen verdwijnen en we krijgen dan weer verkeersdrempel- vrije stedelijke streken. De benaming ‘schaamstreek’ zal dan wederom overbodig worden. Als we in de toekomst in een autonome auto door de woonwijken vervoerd worden en noodgedwongen en verveeld door de autoramen naar buiten kijken, zullen we het misschien wel jammer vinden, of er boos over zijn, dat we zelf niet meer mogen rijden, maar dan moeten we ons, met het schaamrood op de kaken, wel realiseren dat we dit allemaal zelf veroorzaakt hebben.


Groet, Paul.Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page