top of page

3G Verbinding in Jaufrenie

OOKikKOOK, september 2021,

Op het platteland in Frankrijk valt het meteen op dat de infrastructuur van de elektriciteit en de telefoonlijnen op de meeste plaatsen zich nog boven de grond bevindt. Tienduizenden kilometers bedradingen hangen langs de wegen aan houten-, betonnen- of metalen palen en bij iedere woning is er een aftakking van een elektriciteits- en een telefoonkabel. Het is te begrijpen dat dit systeem best wel kwetsbaar is en het komt daarom ook regelmatig voor dat de kabels beschadigd worden door bijvoorbeeld vallende takken of bomen. Er worden palen inclusief kabels meegesleurd door te hoge vrachtwagens of landbouwwerktuigen, kabels breken door een te grote last aan paksneeuw enz. Hierdoor worden plattelandsbewoners regelmatig beroofd van hun elektriciteit, telefoon- en internet-verbindingen. Het is tegenwoordig van groot belang dat elektriciteit- en communicatiemiddelen goed functioneren voor de veiligheid van de mensen, goederen en de kwaliteit van de dienstverlening en daarvoor moet de infrastructuur goed onderhouden worden.

Het is voor ons buitenlanders met een huisje in Frankrijk dan ook belangrijk om te weten hoe de wettelijke aansprakelijkheid in elkaar zit m.b.t. het onderhoud van de bedrading die zich boven grond van particulieren bevindt. Er is namelijk een wetsontwerp van 7 oktober 2016 waarin staat dat de eigenaar van een stuk grond, waar zich de bedradingen bevinden, zorg moet dragen voor het maaien van het gras, het snoeien en het kappen van bomen en het ruimen van bosschages, om hierdoor eventuele schade aan het net en onderbreking van de dienst te voorkomen. Blijft de eigenaar in gebreke dan kunnen de beheerders van het netwerk die werkzaamheden voor kosten van de eigenaar laten uitvoeren. Een bijzondere opmerking bij deze wet is dat het gezaagde hout eigendom blijft van de eigenaar van de grond. Kortom: je moet er dus voor zorgen dat de netkabels vrij hangen en door de begroeiing van jouw tuin niet belemmerd of beschadigd worden.


Gelukkig zijn we al een aantal jaren, voor telefonie en internet, niet meer volledig afhankelijk van deze kwetsbare bovengrondse kabelverbindingen. We kunnen tegenwoordig met de nieuwe generatie smartphones ook zonder kabels telefoneren en gebruik maken van het internet. Je moet dan natuurlijk wel minimaal een goed signaal kunnen ontvangen en daar zijn zendmasten voor nodig. Jammer genoeg is, bij ons in Jaufrenie, de signaaldekking van deze zendmasten abnormaal slecht. Het toeval wil echter dat er, op enkele meters afstand van onze tuin, wèl een goed signaal te ontvangen is. Dit is heel bijzonder, want juist op deze plaats staat al ruim 300 jaar een monumentale stenen sokkel met daarbovenop een metalen kruisbeeld. Precies op deze plek in ons gehucht heb je dus een goed contact met het net en kun je daar prima mobiel telefoneren. Het is te begrijpen dat alle bewoners, bezoekers en huurders van de woningen in Jaufrenie, die geen vaste telefoon hebben, bij dit ijzeren kruis komen telefoneren.

Onze Franse buurvrouw Maude, buurman Eduard en zijn vrouw Christine, de Schotse Dick en Marilyn en veel familie, vrienden en kennissen die in ons gehucht verblijven, staan dagelijks verschillende keren bij het kruis te bellen. In de vakantie maand augustus, als de zes kinderen van onze oude Franse buren Robert en Gèneviève, met hun kinderen en kleinkinderen in Jaufrenie verblijven, is het helemaal een drukte van belang. Zelfs automobilisten die door ons gehucht rijden, stoppen hier om te telefoneren. Het kruis staat net buiten onze tuin en daardoor horen wij af en toe, van al deze mensen wel eens hun snelle Franse geratel, hun gelach, gemompel, het zachtjes fluisteren, dan weer lieve woordjes of lelijke opmerkingen en af en toe horen we ook wel eens iemand stilletjes huilen. Wij denken dat wanneer dit kruis kon navertellen wat er allemaal, rondom zijn sokkel gezegd is, zou er zeker een dik boek over geschreven kunnen worden.

Maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er, juist op deze plek bij dit kruis, zo’n goede signaalverbinding is? Het gerucht gaat rond dat dit komt door een zeer unieke en bijzondere straling die direct vanuit de hemel neerdaalt op het kruis in het midden van Jaufrenie. In het Christendom bestaat namelijk een theologische opvatting die beweert, dat God uit een ‘heilige drie eenheid’ bestaat: ‘God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest’. Deze 3 G’s dalen dus vanuit de hemel neer op het kruis in ons gehucht en die zorgen nu juist voor dat 3G signaal, wat je zo hard nodig hebt voor een goede telefoon- en internet-verbinding. Je kunt het geloven of niet, maar het is toch zeer wonderbaarlijk dat de mensen, bij ons monumentale kruisbeeld, dankzij dit 3G signaal altijd een goed contact met ‘boven’ hebben. Je zult natuurlijk ook begrijpen dat de bewoners van Jaufrenie hopen dat deze uitzonderlijke 3G verbinding hier nog lang mag blijven bestaan.


Met de groeten van Paul


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page